Eurotec

Miljö

Reparation = återvinning

  • Resursskonande genom energibesparande på upp till 60 % jämfört med nydelstillverkning
  • Därigenom prisfördel jämfört med nya delar på minst 40 %
  • Användning av miljövänliga lacker och färger
  • Återvinning av alla råvaror till ämneskretsloppet
 
Diese Website verwendet Cookies, um Ihnen die bestmögliche Funktionalität bieten zu können. Mehr Informationen | This website uses cookies to give you the best possible functionality. More informationen OK