Eurotec

Miljö

Reparation = återvinning

  • Resursskonande genom energibesparande på upp till 60 % jämfört med nydelstillverkning
  • Därigenom prisfördel jämfört med nya delar på minst 40 %
  • Användning av miljövänliga lacker och färger
  • Återvinning av alla råvaror till ämneskretsloppet
 
Diese Website verwendet Cookies, um Ihnen die bestmögliche Funktionalität bieten zu können.
Mehr Informationen
This website uses cookies to give you the best possible functionality. More informationen
OK