Struktur og funksjon

exploded view starter

Eksplodert tegning av startmotor

Startmotorens funksjon

  • Elektrisk styring av startmotoren via klemme 50 på magnetbryteren
  • Magnetbryteren skyver tannhjulet inn i svinghjulets fortanning ved hjelp av en koblingsstang (gaffel)
  • I magnetbryteren lukkes startermotorens kontakt, startmotoren starter
  • Startmotorens anker akselererer forbrenningsmotoren via tannhjulet til denne kan gå uten hjelp
 
Diese Website verwendet Cookies, um Ihnen die bestmögliche Funktionalität bieten zu können. Mehr Informationen | This website uses cookies to give you the best possible functionality. More informationen OK