Struktur og funksjon

exploded view starter

Eksplodert tegning av startmotor

Startmotorens funksjon

  • Elektrisk styring av startmotoren via klemme 50 på magnetbryteren
  • Magnetbryteren skyver tannhjulet inn i svinghjulets fortanning ved hjelp av en koblingsstang (gaffel)
  • I magnetbryteren lukkes startermotorens kontakt, startmotoren starter
  • Startmotorens anker akselererer forbrenningsmotoren via tannhjulet til denne kan gå uten hjelp
 
Diese Website verwendet Cookies, um Ihnen die bestmögliche Funktionalität bieten zu können.
Mehr Informationen
This website uses cookies to give you the best possible functionality. More informationen
OK