Reparasjon

Alle gamle delene i startmotoren tas fra hverandre i sine enkelte deler, vaskes og overflatebehandles. Alle komponentene kontrolleres og bearbeides elektrisk og/eller mekanisk. Defekte deler byttes ut med nye. Slitedeler byttes prinsipielt. Deretter monteres alle delene sammen igjen til en komplett startmotor. Hver startmotor sluttkontrolleres i verdens mest moderne testanlegg.

 

 • Tannhjul/frittløpende drift:
  Tannhjulet byttes når det er defekt/slitt. Bøssinger, fjær og ruller byttes. Deretter følger en mekanisk komponentkontroll.

 • Lagre/bøssinger:
  Erstattes med nye deler

 • Magnetbryter:
  Samtlige kontakter og tilkoblinger fornyes.  Etterpå gjennomføres en elektromekanisk komponentkontroll

 • Kullbørsteholdere:
  Alle kullbørster og tilkoblinger fornyes prinsipielt

 • Anker:
  Overflatene rengjøres. Kollektoren avdreies ved å ta hensyn til minstemålet. Etterpå gjennomføres en elektromekanisk komponentkontroll.

 • Gir:
  Overflatene rengjøres og slipes. Slitedeler byttes prinsipielt. Deretter følger en mekanisk komponentkontroll..

 

Alle reparasjonsprosesser gjennomgår en permanent kvalitetskontroll.

En reparert startmotor kan med hensyn til funksjon og ytelse sammenlignes med en ny tilsvarende starter.

 

 
Diese Website verwendet Cookies, um Ihnen die bestmögliche Funktionalität bieten zu können. Mehr Informationen | This website uses cookies to give you the best possible functionality. More informationen OK