Struktur och funktion

exploded view starter

Explosionsbeteckning startare

Funktion startare

  • Elektrisk styrning av startaren med klämma 50 vid magnetbrytaren
  • Magnetbrytaren skjuter medels kopplingsspak (gaffel) pinjongen i svänghjulets kuggar
  • I magnetbrytaren stängs startar-motorkontakten, startarmotorn startar
  • Startarmotorns ankare accelererar förbränningsmotorn via pinjongen tills denna kan köra vidare utan stöd
 
Diese Website verwendet Cookies, um Ihnen die bestmögliche Funktionalität bieten zu können. Mehr Informationen | This website uses cookies to give you the best possible functionality. More informationen OK