Struktur och funktion

exploded view starter

Explosionsbeteckning startare

Funktion startare

  • Elektrisk styrning av startaren med klämma 50 vid magnetbrytaren
  • Magnetbrytaren skjuter medels kopplingsspak (gaffel) pinjongen i svänghjulets kuggar
  • I magnetbrytaren stängs startar-motorkontakten, startarmotorn startar
  • Startarmotorns ankare accelererar förbränningsmotorn via pinjongen tills denna kan köra vidare utan stöd
 
Diese Website verwendet Cookies, um Ihnen die bestmögliche Funktionalität bieten zu können.
Mehr Informationen
This website uses cookies to give you the best possible functionality. More informationen
OK