Struktura i funkcja

exploded view starter

Rysunek złożeniowy rozrusznika

Działanie rozrusznika

  • Załączanie elektryczne rozrusznika przez zacisk 50 na wyłączniku magnetycznym
  • Wyłącznik magnetyczny przesuwa za pomocą dźwigni wprowadzającej (widełki) zębnik do uzębienia koła zamachowego
  • W wyłączniku magnetycznym styk silnika rozruchowego zamyka się, silnik rozrusznika uruchamia się
  • Kotwa silnika rozruchowego przyspiesza przez zębnik silnik spalinowy, aż będzie mógł pracować bez wspomagania

 
Diese Website verwendet Cookies, um Ihnen die bestmögliche Funktionalität bieten zu können.
Mehr Informationen
This website uses cookies to give you the best possible functionality. More informationen
OK