Struktura i funkcja

exploded view starter

Rysunek złożeniowy rozrusznika

Działanie rozrusznika

  • Załączanie elektryczne rozrusznika przez zacisk 50 na wyłączniku magnetycznym
  • Wyłącznik magnetyczny przesuwa za pomocą dźwigni wprowadzającej (widełki) zębnik do uzębienia koła zamachowego
  • W wyłączniku magnetycznym styk silnika rozruchowego zamyka się, silnik rozrusznika uruchamia się
  • Kotwa silnika rozruchowego przyspiesza przez zębnik silnik spalinowy, aż będzie mógł pracować bez wspomagania

 
Diese Website verwendet Cookies, um Ihnen die bestmögliche Funktionalität bieten zu können. Mehr Informationen | This website uses cookies to give you the best possible functionality. More informationen OK