Reparasjon

Alle delene i generatoren tas fra hverandre i sine enkelte deler, vaskes og overflatebehandles. Alle komponentene kontrolleres og bearbeides elektrisk og/eller mekanisk. Defekte deler byttes ut med nye. Slitedeler byttes prinsipielt. Deretter monteres alle delene sammen igjen til en komplett generator. Hver generator sluttkontrolleres i verdens mest moderne testanlegg.

 

 • Remskive:
  Optisk og mekanisk kontroll. Ved defekt/slitasje erstattes den med en ny

 • Lagre:
  Erstattes med nye deler

 • Rotor:
  Overflatene rengjøres og slipes. Sleperingen dreies og fornyes hvis den underskrider minstemålet. Etterpå gjennomføres en elektromekanisk komponentkontroll.

 • Stator:
  Overflatene rengjøres og slipes. Optisk og elektrisk kontroll. Ved defekt erstattes den med en ny.

 • Regulator:
  Optisk og elektrisk kontroll. Alle kullbørstene fornyes. Ved defekt erstattes den med en ny.

 • Diodekort:
  Optisk og elektrisk komponentkontroll. Ved defekt erstattes den med en ny.

 

Alle reparasjonsprosesser gjennomgår en permanent kvalitetskontroll.

En reparert generator kan med hensyn til funksjon og ytelse sammenlignes med en ny tilsvarende generator.

 

 
Diese Website verwendet Cookies, um Ihnen die bestmögliche Funktionalität bieten zu können. Mehr Informationen | This website uses cookies to give you the best possible functionality. More informationen OK