Reparation

Varje gammal del av generatorn monteras ned i sina komponenter, rengörs och ytbehandlas. Alla komponenter kontrolleras och förbättras elektriskt och/eller mekaniskt. Defekta komponenter ersätts med nya. Slitagedelar förnyas principiellt. Sedan sätts alla komponenter åter samman och monteras till komplett generator. Slutkontrollen av varje generator sker på de globalt modernaste testanläggningarna.

 

 • Remskiva:
  optisk och mekanisk kontroll. Vid defekt/slitage, byte mot ny del

 • Lager:
  byte mot ny del

 • Magnetbrytare:
  ytorna rengörs och slipas. Slipringarna vrids av och byts ut om minimimåttet underskrids. Sedan elektromekanisk komponentkontroll.

 • Stator:
  ytorna rengörs och slipas. optisk och elektrisk kontroll. Vid defekt, byte mot ny del.

 • Reglerare:
  optisk och elektrisk kontroll. Principiell byte av kol. Vid defekt, byte mot ny del.

 • Diodplatta:
  optisk och elektrisk komponentkontroll. Vid defekt, byte mot ny del.

 

Alla reparationer underligger en permanent kvalitetskontroll.

Den reparerade generatorn är jämförbar med en ny del avseende funktion och prestanda.

 

 
Diese Website verwendet Cookies, um Ihnen die bestmögliche Funktionalität bieten zu können. Mehr Informationen | This website uses cookies to give you the best possible functionality. More informationen OK