Struktur og funksjon

exploded view alternator

exploded view

Generatorens funksjon

  • Når tenningen er på går det en formagnetiseringsstrøm på ca. 300 mA i rotorens formagnetiseringsvikling slik at denne kan bygge opp et svakt magnetfelt (fremmedmagnetisering).
  • Ved rotasjon av rotoren induseres en strøm i statorviklingen.
  • Ca. 2–5 ampere av denne strømmen flyter via regulatoren tilbake til rotorens formagnetiseringsvikling (egenmagnetisering).
  • Den strørste delen av strømmen kan tas ut på utgangsklemmen B+ som bruksstrøm.
 
Diese Website verwendet Cookies, um Ihnen die bestmögliche Funktionalität bieten zu können. Mehr Informationen | This website uses cookies to give you the best possible functionality. More informationen OK