Reparation

Varje gammal del av startaren monteras ned i sina komponenter, rengörs och ytbehandlas. Alla komponenter kontrolleras och förbättras elektriskt och/eller mekaniskt. Defekta komponenter ersätts med nya. Slitagedelar förnyas principiellt. Sedan sätts alla komponenter åter samman och monteras till komplett startare. Slutkontrollen av varje startare sker på de globalt modernaste testanläggningarna.

 

 • Pinjong/frihjulsenhet:
  pinjongen byts ut vid defekt/slitage. Bussningar, fjädrar, rullar byts ut. Sedan mekanisk komponentkontroll.

 • Lager/bussningar:
  byte mot ny del

 • Magnetbrytare:
  alla kontakter och anslutningar förnyas.  Sedan elektromekanisk komponentkontroll

 • Kolhållare:
  principiellt byte av kol och anslutningar

 • Ankare:
  ytor rengörs. Kollektorn vrids av under beaktande av minimimått. Sedan elektromekanisk komponentkontroll.

 • Växel:
  ytorna rengörs och slipas. Slitagedelar förnyas principiellt. Sedan mekanisk komponentkontroll.

 

Alla reparationer underligger en permanent kvalitetskontroll.

Den reparerade startaren är jämförbar med en ny del avseende funktion och prestanda.

 

 
Diese Website verwendet Cookies, um Ihnen die bestmögliche Funktionalität bieten zu können. Mehr Informationen | This website uses cookies to give you the best possible functionality. More informationen OK