Struktur och funktion

exploded view alternator

exploded view

Funktion generator

  • Vid påkopplad tändning flyter en matarström på ca 300 mA in i rotorns matarspole så att ett svagt magnetfält kan byggas upp i den (främmande matning).
  • Vid rotorns rotation induceras en ström i statorspolen.
  • Cirka 2–5 ampere av denna ström flyter över regleraren åter in i rotorns matarspole (egenmatning).
  • Den större delen av strömmen kan även tas ut som nyttoström vid utgångsklämma B+.
 
Diese Website verwendet Cookies, um Ihnen die bestmögliche Funktionalität bieten zu können. Mehr Informationen | This website uses cookies to give you the best possible functionality. More informationen OK