Struktur og funktion

exploded view alternator

Sprængskitse

Funktion generator

  • Når tændingen er slået til flyder en formagnetstrøm på ca. 300mA ind i rotorens magnetiseringsvikling, således at der kan opbygges et svagt magnetfelt i denne (ekstern magnetisering).
  • Ved rotation af rotoren bliver en strøm induceret i statorviklingen.
  • Ca 2-5 ampere af denne strøm flyder via regulatoren tilbage i rotorens magnetiseringsvikling (egen magnetisering).
  • Den større andel af strømmen kan tages ud som aktiv strøm på udgangsklemme B+.
 
Diese Website verwendet Cookies, um Ihnen die bestmögliche Funktionalität bieten zu können. Mehr Informationen | This website uses cookies to give you the best possible functionality. More informationen OK