Structuur en functie

exploded view alternator

Explosietekening

Werking generator

  • Bij ingeschakelde ontsteking loopt een voorbekrachtigingsstroom van ca. 300mA naar de bekrachtigingswikkeling van de rotor, opdat daarin een zwak magneetveld kan ontstaan (afzonderlijke bekrachtiging).
  • Bij ronddraaien van de rotor wordt in de statorwikkeling een stroom geïnduceerd.
  • Ongeveer 2-5 ampère van deze stroom stroomt via de regelaar weer in de bekrachtigingswikkeling van de rotor (zelfbekrachtiging).
  • Het grotere deel van de stroom kan als nuttige stroom bij uitgangsklem B+ worden ontnomen.
 
Diese Website verwendet Cookies, um Ihnen die bestmögliche Funktionalität bieten zu können. Mehr Informationen | This website uses cookies to give you the best possible functionality. More informationen OK