Rakenne ja toiminta

exploded view alternator

exploded view

Latausgeneraattorin toiminta

  • Kun sytytin on kytketty päälle, noin 300 mA:n esimagnetointivirta virtaa roottorin magnetointikäämiin, jotta siinä voi muodostua heikko magneettikenttä (vierasmagnetointi).
  • Roottorin pyöriessä staattorinkäämitykseen indusoidaan virtaa.
  • Tästä virrasta virtaa noin 2–5 ampeeria säätimen kautta takaisin roottorin magnetointikäämiin (omaherätys).
  • Suurempi osa virrasta voidaan ottaa hyötyvirtana lähtöpinteessä B+.
 
Diese Website verwendet Cookies, um Ihnen die bestmögliche Funktionalität bieten zu können. Mehr Informationen | This website uses cookies to give you the best possible functionality. More informationen OK